Best Astrologer, Psychic Reader, Spiritual Healer, Traditional Healer

Ask A Question For Free

Best Astrologer, Psychic Reader, Spiritual Healer, Traditional Healer

Amasiko okuhlanza

Amasiko okuhlanza

Amasiko okuhlanza

Amasiko okuhlanza

Amasiko okuhlanza Ingokomoya lingafinyelelwa ngokusebenzisa amasiko noma izinqubo ezisiza ukunikeza incazelo nokwesekwa.

Imikhuba yokuhlanza ingolunye uhlobo lomkhuba ongokomoya owavela kudatha. Lokhu kuvame ukwenziwa yinyanga futhi lo mkhuba uvame ukwenziwa ngemva kokuba umuntu ‘ethakathiwe’ noma ngemva kokushona kwelungu lomndeni kabuhlungu.
Imikhosi yokuhlanza ibaluleke kakhulu esikweni lamaZulu.
Phela ngiyazi ukuthi basebenzisa izindlela zokuhlanza uma umuntu ethakathiwe.


Abantu benza umkhuleko wokuhlanza njengokuthi uma othile ona futhi efuna ukuphenduka noma othile ehlukunyezwe umoya bese ehlanzwa ukuze aphulukiswe kuwo.
Ukushiswa kwezinkuni nomlotha bese kwengezwa emanzini okuhlanza. Lokhu kwenza abantu bazizwe sengathi sebeziqedile izinkinga zabo.
Imicimbi yokuhlanza yenzelwe abantu. Abantu baphinde babize izangoma ukuthi zizohlanza umuzi. Emiphakathini yasemakhaya kunenkolelo yokuthi umlingo ujwayelekile. Amasiko .


Ngakho-ke amasiko okuhlanza akha indlela ebalulekile yokwelapha yendabuko engokomoya lase-Afrika okukholelwa ukuthi ibuyisela ukuzwana nokulinganisela kumuntu ngamunye . Lapho abantu bebhekana nengcindezi, njengoba bengakwazi ukuguqula umuntu asuke esimweni sakhe esibuhlungu abe sesimweni sokuphila kahle.

Eqinisweni zihloselwe ukusiza umuntu ukuba avume ubuhlungu bakhe kanye nokuxhumana okungokomoya noMoya ongabonakali, adlule lobu bunzima futhi aqhubekele phambili. Ngokusetshenziswa kwemithi ye-herbal kanye nokusekelwa ngokomoya, isiko lokuhlanza kukholakala ukuthi lisebenza kahle. Amasiko okuhlanza nawo asebenzisa amanzi, izitshalo, intuthu/umlilo nodaka ukuze kuphole. Amasiko 

Categories

RECENT PRODUCTS

Archives

To solve your problem Email, WhatsApp or Call me